Kadra

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Stephan

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY

mgr Iwona  Eichler
mgr Marta  Ptak
mgr Lidia  Stephan
mgr Katarzyna Szmańda
mgr Grzegorz Ptak
mgrhJakub  Wierzbicki                                                                                                                      mgr Patryk Cepa                                                                                     Nauczyciele zatrudnieni w Domu Wvczasów Dziecięcych we Wroniawach posiadają kwalifikacje z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, filologii polskiej, nauczania zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, muzyki, wychowania fizycznego, techniki, terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji    niedostosowanych społecznie.

ADMINISTRACJA

Małgorzata Makowiak
Gabriela Adamska – Klamka
Stanisława Szott

OBSŁUGA

Wioletta  Musiał
Anna  Jankowiak
Halina  Rozynek
Marzena  Nitschke
Krystyna  Antkowiak
Maria  Kuczyk
Dorota  Skrzypczak
Sylwia Baranek

Marek  Kotlarski
Grzegorz Wieczorek
Jacek  Liebner