Kadra

DYREKTOR

p.o. Dyrektora Placówki
mgr. Katarzyna Szmańda

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY

mgr Całujek Paulina

mgr Cepa Patryk

mgr Ptak Grzegorz

mgr Ptak Marta

mgr Szmańda Katarzyna

mgr Świetlińska Elwira

Nauczyciele zatrudnieni w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach posiadają kwalifikacje z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczania zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, muzyki, wychowania fizycznego, techniki, terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji niedostosowanych społecznie.

ADMINISTRACJA

Małgorzata Makowiak
Bożena  Pacyna
Sandra  Eichler

OBSŁUGA

Wioletta  Musiał
Halina  Rozynek
Marzena  Nitschke
Dorota  Skrzypczak

Sylwia Baranek 

Wioleta  Baranek

Marek Kotlarski

Jacek Liebner

Andrzej  Nitschke